YAZIN

Yazı çağlar boyunca fikirleri taşımanın en etkin yolu olagelmiştir. Yazı kadar kuvvetli bir aracı kullanırken kitlelerin neyi anlayacağını denetim altında tutabilmek kurumsal alanda her şeyden önemlidir. Yanlış anlaşılmak bir yazının en kötü kaderi olur.

Beşinci Kural, herbiri değişik seviye ve şekillerde yazar olan bir ekip tarafından kurulmuştur. Marka kimliği yazımından, ürün ve hizmet tanıtım metinlerine, his oluşturucu hikayelerden bütünleşik oyun dünyası kurgularına kadar pek çok alanda yazın ihtiyaçlarınızı karşılayabiliriz.

Oyun dünyası kurgusu gibi karmaşık ve detaylı bir fikri ürünü sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda sıfırdan oluşturabiliriz. Bunun yanısıra sizin oluşturduğunuz oyun kurgularının kitleler üzerinde daha etkin olmasını sağlayacak şekilde yeniden yazımını da yapabiliriz.

Marka kimliği gibi hikayesi ve hissiyatı ile anlam bulan kavramları kelime kelime öreriz. Bu sayede kolay anlaşılır, özlü ve etkin bir iletişim dili oluşturarak kitlelerle buluşmanızı sağlayabiliriz.

Her bir yazımızda kavramlara şekil verirken kitlelere doğru his ve bilgilerin ulaşmasını hedefliyoruz. Doğru şekilde kullanıldığında yazı sizi kitlelerin kalbine taşıyan en etkili araçtır.

Bizim yazılarımızda sizin düşündükleriniz yankılanır.