OYUNLAŞTIRMA

Beşinci Kural oyunlaştırma kavramını bir süreç olarak ele alır ve insana dokunan ve onu sürece dahil eden tasarımlar yapar.

Süreçlerin oyunlaştırılması sadece her yapılan eyleme bir ödül atamaktan öte bir konudur. Önemli olan katılımcıların ödüller için değil sürecin kendisinden keyif aldıkları için sürecin içinde var olmalarını sağlamaktır.

Bununla beraber oyunlaştırma denge, adalet ve sürdürülebilirlik gibi insanlığın başlangıcından beri sorun olan konularda da çözüm sunmak zorundadır.

Beşinci Kural genel kabulden farklı olarak oyunlaştırmayı, ne alındığı değil, ne katıldığı noktasında ele alır. Bu bizi diğerlerinden bir adım öteye taşıyan yönümüzdür.

Havucu kovalatmak yerine işi havuç çiftçiliği kılığına sokarız. Bu yaklaşım oyunlaştırmanın eğitici gücünü ortaya çıkartır.

Müşteri karşılama süreçleri, şirket içi eğitimler ve ölçme değerlendirme uygulamaları oyunlaştırmanın en etkin şekilde uygulanabileceği alanlardır.

Beşinci Kural, ürettiği oyunlaştırma çözümlerini hem bilgisayar oyunu, hem mobil oyun hem de kutu oyun biçiminde sunabilmektedir. Teknoloji oyunlaştırma çözümlerinin sadece aktarıcısıdır.

Doğru oyunlaştırma eğitimdeki ve üretimdeki üstünlüğünüzün başlangıcıdır.