OYUN

Beşinci Kural, oyun üretimi ve oyunlaştırma alanlarında hizmet sunar. Eğlendirici ve kalıcı faydaları olan oyunların geliştirilmesi temel uzmanlığıdır.

Çalışma hayatı ile özel yaşamın iç içe geçtiği günümüz dünyasında evler işyerine dönüşürken işyerleri de evlere ve kamusal alanlara dönüşmekte. Bunun sonucu olarak iş, eve taşındığı gibi oyun da işe taşınıyor.

Her geçen gün oyun akışı ve oyun tasarımı kavramları gerek oyunlaştırma gerekse mesleki eğitim ve ölçme değerlendirme süreçlerinde gittikçe önem kazanıyor.

Günümüz dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oyun tasarımının hem sanatsal hem matematiksel hem de teknolojik anlamda her aşamasında fikir ve ürün ortaya koyuyoruz.

Beşinci Kural olarak oyunların hızlı ve verimli biçimde geliştirilmesini sağlayan teknolojiler geliştirmekle kalmıyor ölçme ve değerlendirme süreçlerinde, etkinliklerinin takip edilmesini sağlayan altyapıları da oluşturuyoruz.

Oyunların her alandaki kullanım ve etkinliğini arttırıyoruz.